O nás

Naše advokátní společnost, která byla založena v roce 2016, navazuje na činnost advokátní kanceláře JUDr. Miloše Slabého, založené již v roce 1994.

Poskytujeme komplexní právní poradentství živnostníkům, malým a středním podnikům, ale i běžným občanům, a to ve všech oblastech práva.

Stěžejní agendou je obhajoba klientů i zastoupení poškozených v trestním řízení, zabezpečujeme komplexní právní služby při sjednávání smluv, poskytujeme právní pomoc a podporu v rozvodových záležitostech. Zabýváme se také pracovněprávní oblastí, a tak zaměstnavatelům poskytujeme právní poradenství např. v souvislosti s tvorbou pracovních dokumentů, zaměstnancům naopak s uplatněním jejich nároků z pracovní smlouvy, z pracovního úrazu či nemoci z povolání. Zaměřujeme se jak na právo soukromé (tj. vypořádání majetkových vztahů, vymáhání pohledávek, náhrada škody, veškeré dispozice s nemovitostmi apod.), tak na právo veřejné (tj. přestupky, stavební řízení, právo životního prostředí či sociálního zabezpečení apod.).

Vedle záležitostí korporátního a obchodního charakteru zajišťujeme právní poradenství v oblasti správy osobního i rodinného majetku, poskytujeme právní pomoc v oblasti rodinného i dědického práva, zastupujeme klienty v soudních sporech i sporech před správními orgány.

Ze specifických oblastí práva se věnujeme např. záležitostem společenství vlastníků jednotek, uplatněním nemajetkové újmy či pojistných nároků, a to i vůči státu. Zastupujeme klienty před správními soudy a v případě potřeby hájíme práva svých klientů před Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR a Ústavním soudem ČR.

Spolupracujeme s advokáty ve Slovenské republice, s notáři v Šumperku i v Olomouci a exekutorským úřadem v Přerově.

Práce našich advokátů je pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu advokacie pojištěna u Generali České pojišťovny, a. s., když pojistné krytí dosahuje částky Kč 50,000.000,--.

Naše advokátní společnost zaměstnává čtyři zkušené advokáty

Mgr. Pavlína Mazačová, advokátka

registrační číslo ČAK 11437

společník a jednatel

 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1998 - 2003, od 1. 2. 2007 advokátka.

Právní služby poskytuje ve všech oblastech práva se zaměřením na právo občanské, právo pracovní a právo rodinné

Mgr. et Mgr. Martin Čank, advokát

registrační číslo ČAK 11163

 

Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1988 - 1993, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1993 - 1999, od 1. 7. 2006 advokát

Právní služby poskytuje ve všech oblastech práva se zaměřením na právo trestní, právo občanské a právo smluvní

Mgr. Ľudmila Spáčilová, advokátka

registrační číslo ČAK 14304

 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2003 – 2008, od 1. 7. 2012 advokátka

Právní služby poskytuje ve všech oblastech práva se zaměřením na právo trestní, právo občanské, právo rodinné a právo pracovní

JUDr. Lucia Madleňáková, Ph.D., advokátka

registrační číslo ČAK 19107

 

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2002 – 2007, od 1. 1. 2020 advokátka

Právní služby poskytuje ve všech oblastech práva se zaměřením na právo správní a právo zdravotnické

Ivana Bílková, asistentka

zakládající člen advokátní kanceláře od 1994

Disponuje informacemi o provozu a činnosti advokátní kanceláře, a tak paní Ivanu Bílkovou neváhejte kontaktovat se svým dotazem, požadavkem, přáním, starostí či žádostí o termín právní konzultace. Informace pak bude v dobrých rukou a včas předána některému z advokátů.