Občanské právo

Poskytujeme komplexní právní služby na úseku civilního práva:

  • sepis smluv, a to pojmenovaných (jejichž základní náležitosti jsou dány zákonem a my jejich obsah přizpůsobujeme individuálním potřebám klienta) i nepojmenovaných (tzv. inominátních)
  • řešení sporných nároků, vyplývajících ze smluv či jiných závazků
  • právní zastoupení klientů ve sporech o náhradu škody, nemajetkové újmy (ochrana osobnostních práv), vydání bezdůvodného obohacení, včetně zajištění potřebných znaleckých posudků
  • právní pomoc při řešení sousedských sporů (s dosahem do práva správního)
  • právní pomoc při řešení sporů o vlastnické právo
  • uplatňování pohledávek u soudu a následné vymáhání v exekucích či insolvencích