Správní právo

Poskytujeme komplexní právní služby:

  • právní zastoupení klientů v řízeních před správními orgány
  • právní zastoupení před správními soudy
  • právní poradenství v otázkách podléhajících stavebnímu řízení a územnímu plánování
  • právní pomoc v oblasti práva sociálního zabezpečení (zejm. invalidních důchodů)
  • právní poradenství v otázkách ochrany životního prostředí
  • právní pomoc v oblasti správního dozoru (kontroly, inspekce apod.)
  • speciální poradenství v záležitostech týkajících se účelových pozemních komunikací