Korporátní a obchodní právo, podnikatelské závazkové právo:

Poskytujeme následující právní služby:

  • asistenci při zakládání obchodních společností a při následných změnách (převod obchodního podílu, prodej závodu) či jejich zániku, stejně tak při realizaci činnosti společnosti (právní poradenství v souvislosti s běžným provozem závodu)
  • právní poradenství týkající se vnitřních poměrů obchodních společností a pracovněprávních vztahů
  • sepis a revize smluv, např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování či smlouvy o obchodním zastoupení, smluvní dokumentace v souvislosti s provozem e-shopu, tvorba formulářových či vzorových smluv, právní pomoc v souvislosti s uplatněním nároků z odpovědnosti za vady či nároků na náhradu škody
  • právní pomoc při zajištění pohledávek, a to i prostřednictvím směnečného práva
  • právní pomoc při uplatnění pohledávek u soudu a v následném exekučním řízení, insolvenčním řízení a v případných likvidacích dlužníků
  • podpora při vyjednávání se smluvními partnery, dlužníky či správními orgány