Pracovní právo

Poskytujeme následující právní služby:

  • komplexní právní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům
  • sepis pracovně-právních dokumentů
  • komplexní právní poradenství v záležitostech skončení pracovního poměru
  • právní pomoc v souvislosti s uplatněním nároku zaměstnavatele z odpovědnosti zaměstnance za škodu
  • právní pomoc v souvislosti s uplatněním nároku zaměstnance z odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, včetně nároků z pracovního úrazu a nemoci z povolání
  • právní zastoupení klientů v soudních sporech (o platnost skončení pracovního poměru, o náhradu škody, o nároky z konkurenční doložky ad.)