Správa majetku

Poskytujeme komplexní právní služby v souvislosti s nabýváním, disponováním či vypořádáním majetku:

  • poskytujeme právní konzultace v souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím, manželským majetkovým právem (tzv. společné jmění manželů), se správou rodinného majetku včetně majetku nezletilých dětí a lidí s omezenou svéprávností
  • poskytujeme právní konzultace v souvislosti s pořízením pro případ smrti, zastupujeme klienty v dědictví i dědických sporech
  • poskytujeme právní služby v záležitostech společenství vlastníků jednotek (bytů a nebytových prostor)
  • zastupujeme klienty v případných soudních sporech, vyplývajících z potřeby vypořádání majetkových vztahů a závazkových vztahů