Rodinné právo

Poskytujeme komplexní právní služby:

  • poskytujeme právní poradenství v souvislosti s rozvodem manželství
  • poskytujeme právní poradenství a podporu v záležitostech péče o dítě (svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá péče, společná péče rodičů, úprava styku rodiče s dítětem)
  • poskytujeme právní poradenství ohledně výživného pro nezletilé i zletilé dítě, pro manžela či rozvedeného manžela
  • poskytujeme komplexní právní poradenství ve věcech vypořádání společného jmění manželů
  • poskytujeme komplexní právní poradenství ve věcech dědictví, za tím účelem spolupracujeme s notářskými kancelářemi
  • zastupujeme své klienty v soudních sporech a před orgány sociálně-právní ochrany dětí