Informace pro klienta – spotřebitele

Advokátní kancelář Advokáti Mazačová a kolektiv s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66339. Předmětem podnikání této společnosti je výlučně výkon advokacie.

Advokátní kancelář Advokáti Mazačová a kolektiv s.r.o. poskytuje právní služby za odměnu, která je sjednána smlouvou mezi advokátem a klientem. Není-li odměna sjednána, pak je výše odměny advokáta za poskytnutí právní služby určena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (tzv. advokátní tarif).

Je-li smlouva mezi advokátem a klientem sjednána mimo prostory advokátní kanceláře, má klient, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy (o poskytování právních služeb) ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Klient má právo kdykoliv smlouvu (o poskytování právních služeb) vypovědět, a to i bez udání důvodu.

Advokát vystaví na žádost klienta doklad o poskytnutí právní služby s uvedením data jejího poskytnutí. V případě reklamace služby je advokát povinen vydat písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient vyžaduje. Svá práva z vadného poskytnutí právní služby klient uplatňuje u advokáta osobně nebo písemně na adrese advokátní kanceláře.

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.