Trestní právo

Poskytujeme právní pomoc účastníkům trestního řízení:

  • obhajobu klientů v průběhu celého trestního řízení, včetně účasti při vyšetřovacích úkonech policejního orgánu v rámci přípravného řízení, sepisu stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, účast u hlavních líčení, sepis odvolání proti rozsudku a účast při veřejném zasedání před odvolacím soudem, sepis dovolání či ústavní stížnosti ad.
  • právní zastoupení poškozených a obětí v průběhu celého trestního řízení, obrana proti případnému odložení věci nebo zproštění obžalovaného obžaloby, uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody či nemajetkové újmy, pomoc při obstarání znaleckého posudku ad.